صفحه اصلی > اخبار
جشنواره طعم ماندگار

همراهان همیشگی و وفادار گلها،
از برند محبوب خود حمایت کنید و ما را برای ادامه ی راه خدمتگزاری، دلگرم کنید.
طبق اطلاعات درج شده در پوستر جشنواره، کدهای مورد نظر را به شماره اعلام شده ارسال بفرمایید.
توجه داشته باشید با هر پیامک، فقط یک کد را می توانید ارسال کنید. پس در صورتی که تمایل دارید از هر پنج گروه محصولات گلها حمایت کنید؛ هر کد را به تنهایی و در یک پیامک جداگانه بفرستید.
در انتهای مهلت ثبت رای، شماره هایی که با آنها رای خود را ثبت کرده اید در قرعه کشی جوایز جشنواره شرکت داده خواهند شد.
نظرات کاربران

0/5 (0 نظر)

qlonduxq

1396/07/18

1

awxmhuyw

1396/07/18

1

awxmhuyw

1396/07/18

1

vmyfbmnq

1396/07/18

response.write(9580477*9815748)

vmyfbmnq

1396/07/18

"+response.write(9580477*9815748)+"

"+response.write(9976113*9632293)+"

1396/07/18

1

njubprnm

1396/07/18

1

metopugt

1396/07/18

$(nslookup 0yrtCTd0)

set|set&set

1396/07/18

1

$(nslookup kR5DRAGR)

1396/07/18

1

${9999385+9999644}

1396/07/18

1

awxmhuyw

1396/07/18

UkWRkFTv

awxmhuyw

1396/07/18

1*1*1*1

njubprnm

1396/07/18

awxmhuyw

1396/07/18

1*1*1*1

njubprnm

1396/07/18

1

kqqupwjm

1396/07/18

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

awxmhuyw

1396/07/18

1*1*1*1

1396/07/18

1

bddcvukp

1396/07/18

../../../../../../../../../../windows/win.ini

kqqupwjm

1396/07/18

testasp.vulnweb.com

jataxgse

1396/07/18

bddcvukp

1396/07/18

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

rceqormx

1396/07/18

)

bddcvukp

1396/07/18

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

awxmhuyw

1396/07/18

-1 OR 3*2>(0+5+919-919) --

rceqormx

1396/07/18

^(#$!@#$)(()))******

bddcvukp

1396/07/18

������������������������������������������������windows��win.ini

1396/07/18

1

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

1396/07/18

1

testasp.vulnweb.com

1396/07/18

1

awxmhuyw

1396/07/18

-1 OR 3*2>(0+5+59-59)

bddcvukp

1396/07/18

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

thicyjts

1396/07/18

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

bddcvukp

1396/07/18

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

bddcvukp

1396/07/18

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

bddcvukp

1396/07/18

WEB-INF/web.xml

response.write(9976113*9632293)

1396/07/18

1

guhfjtub

1396/07/18

${9999700+9999090}

awxmhuyw

1396/07/18

1

njubprnm

1396/07/18

1

lwtbhoxn

1396/07/18

1&n980569=v904576

awxmhuyw

1396/07/18

-1 OR 3*2<(0+5+919-919) --

awxmhuyw

1396/07/18

-1 OR 3+59-59-1=0+0+0+1

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

1396/07/18

1

effaamrl

1396/07/18

%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1

effaamrl

1396/07/18

%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1

blegtlpt

1396/07/18

http://hit6xF8HyiDdh.bxss.me/

../../../../../../../../../../windows/win.ini

1396/07/18

1

effaamrl

1396/07/18

1

gnocwtvq

1396/07/18

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1

1396/07/18

1

awxmhuyw

1396/07/18

-1;select pg_sleep(3); --

awxmhuyw

1396/07/18

-1);select pg_sleep(9); --

................windowswin.ini

1396/07/18

1

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

1396/07/18

1

awxmhuyw

1396/07/18

-1));select pg_sleep(9); --

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

1396/07/18

1

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

1396/07/18

1

rggunfpn

1396/07/18

913636

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

1396/07/18

1

awxmhuyw

1396/07/18

1

kqqupwjm

1396/07/18

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

1396/07/18

1

!(()&&!|*|*|

1396/07/18

1

rjbhygih

1396/07/18

1

������������������������������������������������windows��win.ini

1396/07/18

1

rjbhygih

1396/07/18

1

/www.vulnweb.com

1396/07/18

1

rjbhygih

1396/07/18

\

rjbhygih

1396/07/18

1����%2527%2522

http://www.vulnweb.com

1396/07/18

1

rjbhygih

1396/07/18

JyI=

//www.vulnweb.com

1396/07/18

1

/\www.vulnweb.com

1396/07/18

1